وبگاه شخصی علي قاسميان

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: علي
نام خانوادگي: قاسميان
دانشكده: مهندسی چوب و کاغذ
گروه آموزشي: صنایع خمیر و کاغذ
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: ghasemian@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيچوبشناسي و صنايع چوب مازندران ايران 1364 - 1357 
كارشناسي ارشدعلوم و صنايع چوب و كاغذ تهران ايران 1368 - 1365 
دكتريعلوم و صنايع چوب و كاغذ تهران ايران 1382 - 1376  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: بررسي استفاده از خميرجوهر زدايي شده كاغذ هاي روزنامه و مجله باطله در تركيب خمير
English: Deinking of Waste Paper

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
مربي علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران 1369 1382 
استاديار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران 1382 1389 
دانشيار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران 1389 حال   تخصص اصلی


شيمي فرآورده هاي ليگنوسلولزي، بازيافت كاغذ
1- شيمي چوب، خمير كاغذ و كاغذ
2-فناوري ساخت نانو الياف و نانو كاغذ
3-شيمي مشتقات سلولز
4-بازيافت و مركب زدايي كاغذ
5-تولید بیو اتانول و بیو سوختآشنايي با زبانهاي خارجي : انگليسي


تخصص اصلي :
شيمي چوب، خمير كاغذ و كاغذ، فناوري ساخت نانو الياف و نانو كاغذ، مشتقات سلولز، بازيافت و مركب زدايي كاغذ، تكنولوژي تهيه خمير كاغذ
  بازديد : 22443
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان